Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-6553 van mevrouw De Schamphelaere van 8 januari 2007 (N.) :
Levenbeschouwingen. — Getalscriteria. — Verificatie.

In recente antwoorden op schriftelijke vragen worden de getalscriteria (in aanhangers uitgedrukt) gegeven die gelden bij het erkennen van een eredienst als zodanig (zie antwoord op de schriftelijke vraag nr. 3-5922 in verband met de erkenning van het boeddhisme, Vragen en Antwoorden nr. 3-78, blz. 8343) als voor het toekennen van bedienarenplaatsen aan lokale erkende eredienstgemeenschappen (zie antwoord op vraag nr. 3-5383, Vragen en Antwoorden nr. 3-80, blz. 8698).

Aangezien het telkens gaat om beslissingen waarbij de uitgave van gemeenschapsmiddelen gemoeid is, moet het voor de subsidiŽrende overheid mogelijk zijn de eigen criteria toe te passen op concrete gevallen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoe wordt de opgegeven aanhang van een eredienst door de overheid geverifieerd bij de erkenning van een eredienst of een niet-confessionele levensbeschouwing ?

2. Hoe wordt het behalen van de verschillende getalsdrempels bij het toekennen van bedienarenplaatsen door de overheid geverifieerd ?

Op dit ogenblik zijn er voor de erediensten in de minderheid reeds bedienarenkaders toegekend op grond van telkens afzonderlijk opgegeven gelovigentallen. Aangezien niet op basis van de minimumdrempels (zie antwoord op vraag nr. 3-5383, Vragen en Antwoorden nr. 3-80, blz. 8698) kan worden nagegaan hoe groot de reeds via bedienarenfinanciering ondersteunde gelovigenachterban is, ontving ik graag een antwoord op de volgende vraag :

3. Wat is tot op heden per eredienst het getotaliseerde, ten behoeve van bedienarentoekenning, opgegeven gelovigental (dat wil zeggen alle opgegeven gelovigentallen voor alle geloofsgemeenschappen van een eredienst samen) van respectievelijk (a) de protestantse, (b) IsraŽlitische, (c) anglicaanse en (d) orthodoxe eredienst ?

Voorlopig antwoord : De gegevens nodig om te antwoorden op de vragen werden opgevraagd aan de bevoegde representatieve organen. Het resultaat hiervan zal later worden meegedeeld.