Mia De Schamphelaere - CD&V
 
Eresenator
 
Geboren te Wilrijk op 28 mei 1961

Licentiate in de rechten (KULeuven)

Gewezen auditeur bij het Rekenhof

1984-1987 : kabinetsmedewerkster (minister van Buitenlandse Betrekkingen)
1991-1993 : nationaal ondervoorzitster CVP-Jongeren
1995-2018 : gemeenteraadslid (Edegem)
1995-1999 : lid van de Vlaamse Raad
1997-1999 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1999-2007 : gecoöpteerd senator
2007-2012 : schepen (Edegem)
2007-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2008-2010 : ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Officier in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003