3-830/2

3-830/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

24 APRIL 2007


Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN WILLE EN DELPÉRÉE


Zie stuk nr. 3-2377/3.