Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-86

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-6903 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 8 februari 2007 (N.) :
Dopinggebruik. — Dopingproducten. — Spammails.

Op 19 mei 2005 werden aanbevelingen goedgekeurd door de Senaat betreffende de problematiek van de doping in de sport (stuk Senaat, nr. 3-366/7-2004/2005).

Er werd aanbevolen dat de geachte minister de cel informatie van Economische Zaken zou doen optreden tegen spammails die prestatiebevorderende voorschriftplichtige producten aanprijzen.

Graag hadden wij nu vernomen wat, bijna twee jaar na het meedelen van deze aanbevelingen, de stand van zaken is betreffende de opvolging en het uitvoeren van deze aanbeveling.

Antwoord : De algemene directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie is bevoegd om inbreuken na te gaan op de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en zijn uitvoeringsbesluiten. Deze reglementering voorziet in bepalingen inzake de vorm (verplichte wettelijke vermeldingen, voorafgaande toestemming, ...) in het kader van elektronische reclame en verbiedt in principe het verzenden van ongevraagde elektronische publicitaire berichten. Wanneer de algemene directie Controle en Bemiddeling klachten ontvangt over reclame voor geneesmiddelen, werkt zij samen met het Directoraat generaal Geneesmiddelen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, die bevoegd is om na te gaan of de inhoud van het reclamebericht in overeenstemming is met de specifieke reglementering inzake geneesmiddelen.

In februari 2005 werd, op initiatief van het International Consumer, Protection and Enforcement Network, een Sweepday gehouden, waarbij sites op het internet worden afgezocht. In België werd dit georganiseerd door de algemene directie Controle en Bemiddeling en had als thema « bedrog door middel van spam ». Het directoraat generaal Geneesmiddelen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid werd hierbij betrokken in het kader van de spam betreffende geneesmiddelen. Daarbij werd geen enkele reclame voor verboden dopingproducten gevonden. Daarenboven heeft de algemene directie Controle en Bemiddeling nog geen klachten over deze materie ontvangen.