Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-83

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-5384 van mevrouw De Schamphelaere van 9 juni 2006 (N.) :
Erkende erediensten. — Erkende niet-confessionele levensbeschouwing. — Aanvragen voor de toekenning van nieuwe plaatsen van bedienaars of morele consulenten.

Sedert het aantreden van de geachte vice-eersteminister is een samenwerkingsakkoord tot stand gebracht en in werking getreden omtrent de erkenning van eredienstgemeenschappen. Het akkoord moet de harmonieuze uitoefening van de gewestelijke en federale bevoegdheden op het terrein van de eredienstfinanciering mogelijk maken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen over de toepassing van het eredienstenbeleid :

1. Hoeveel aanvragen voor de toekenning van nieuwe plaatsen van bedienaar van de eredienst zijn sedert uw aantreden gehonoreerd ? Hoe zijn deze toekenningen verdeeld (a) per gewest en (b) (daarbinnen) per erkende eredienst ?

2. Hoeveel aanvragen voor de toekenning van nieuwe plaatsen van bedienaar van de eredienst zijn momenteel bij de FOD Justitie nog hangende ? Hoe zijn deze aanvragen verdeeld (a) per gewest en (b) (daarbinnen) per erkende eredienst ?

3. Hoeveel van deze aanvragen kunnen in 2006 nog budgettair worden gehonoreerd ? Kan de geachte vice-eersteminister meedelen hoe de vermoedelijke toekenningen zullen gebeuren (a) per gewest en (b) (daarbinnen) per erkende eredienst ?

4. Hoeveel plaatsen voor vrijzinnige morele consulenten zijn in behandeling en hoeveel daarvan zullen nog kunnen worden gehonoreerd ?

5. Welke criteria hanteert de FOD Justitie momenteel voor de toekenning van de verschillende soorten bedienaren voor de verschillende erediensten ?

Antwoord : Ingevolge de toepassing van het samenwerkingsakkoord van 27 mei 2004 tussen de federale Overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliŽn van de erkende erediensten, volgen hier de gegevens als grond voor de verzochte antwoorden :

1. Katholieke eredienst :

— erkenning van een plaats van kerkbedienaar te Longeau en afschaffing van een plaats van kapelaan te Aubange in het Waals Gewest.

Protestants-evangelische eredienst :

— erkenning van vijf plaatsen van predikant (Luik, Lasne, Sambreville-Auvelais, Eigenbrakel en Doornik) in het Waals Gewest;

— erkenning van een plaats van predikant te Brussel-Laken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Orthodoxe eredienst :

— erkenning van een plaats van bedienaar te Schaarbeek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

IsraŽlitische eredienst :

— erkenning van een derde plaats van officiŽrend bedienaar te Antwerpen in het Vlaams Gewest.

Anglicaanse eredienst :

— erkenning van een derde plaats van kapelaan te Antwerpen in het Vlaams Gewest;

— erkenning van een tweede plaats van kapelaan te Waterloo in het Waals Gewest.

2. Katholieke eredienst :

— erkenning van een tweede plaats van onderpastoor te Chimay en afschaffing van een plaats van kerkbedienaar te Honnelles;

— erkenning van een plaats van kapelaan te Amay en afschaffing van een plaats van kerkbedienaar te FlŰne, beide in het Waals Gewest;

— erkenning van een plaats van kerkbedienaar en een plaats van onderpastoor te Louvain-la-Neuve in het Waals Gewest en afschaffing van een plaats van kerkbedienaar en twee plaatsen van onderpastoor te Sint-Jans-Molenbeek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Protestants-evangelische eredienst :

— erkenning van negen plaatsen van predikant (Hoboken, Heverlee, Berchem, Kessel-Lo, Antwerpen, Lombardsijde, Beringen, Brugge en Ieper) in het Vlaams Gewest;

— erkenning van vier plaatsen van predikant (Gr‚ce-Hollogne, Charleroi-Couillet, Aarlen en Hoei) in het Waals Gewest;

— erkenning van een plaats van predikant te Brussel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Orthodoxe eredienst :

— erkenning van een plaats van bedienaar te Brussel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

IsraŽlitische eredienst :

— erkenning van een plaats van officiŽrend bedienaar te Brussel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Anglicaanse eredienst :

— erkenning van een plaats van kapelaan te Leuven in het Vlaams Gewest;

— erkenning van een plaats van kapelaan te Charleroi in het Waals Gewest.

3. Negen plaatsen van predikant van de protestants-evangelische eredienst zijn voorzien voor 2006.

4. Voor de georganiseerde vrijzinnigheid werd door de Centrale Vrijzinnige Raad een officiŽle aanvraag tot erkenning van vier lokale centra ingediend.

Deze vier lokale centra zijn bij koninklijk besluit van 19 juli 2006 erkend vanaf 1 juli 2006.

5. Zie tabel in bijlage.

Katholieke eredienstParochies met als bedienaar :Meer dan ... inwoners
Kerkbedienaar600
Kapelaan400
1e onderpastoor — landelijke parochie1 400
2e onderpastoor — landelijke parochie3 000
1e onderpastoor — stadsparochie3 000
2e onderpastoor — stadsparochie5 000
1e onderpastoor — gemende parochie2 200
2e onderpastoor — gemengde parochie4 000

Protestants-evangelische eredienstParochies met als bedienaar :Meer dan ... aanhangers
Hulppredikant200
Predikant250
Eerste predikant600
Eerste predikant en hulppredikant800
Eerste predikant en predikant1 000
Eerste predikant, predikant en hulppredikant1 200

Anglicaanse eredienstParochies met als bedienaar :Meer dan ... aanhangers
Kapelaan (van de andere kerken)200
Kapelaan (van de kerken te Antwerpen en te Elsene)600
Kapelaan en tweede kapelaan1 000
Kapelaan, tweede kapelaan en derde kapelaan1 200
Kapelaan, tweede kapelaan, derde kapelaan en vierde kapelaan2 000

Orthodoxe eredienstParochies met als bedienaar :Meer dan ... aanhangers
Bedienaar200
Bedienaar en onderpastoor800
Bedienaar en twee onderpastoors1 000
Bedienaar en drie onderpastoors2 000

IsraŽlitische eredienstGemeenschap met als bedienaar :Meer dan ... aanhangers
OfficiŽrend bedienaar200
Rabbijn600
Rabbijn et ťťn officiŽrend bedienaar1 000
Rabbijn et twee officiŽrende bedienaren1 200
Rabbijn et drie officiŽrende bedienaren2 000

Islamitische eredienstGemeenschap met als bedienaar :Meer dan ... aanhangers
Eerste imam in rang200
Eerste imam in rang en derde imam in rang500
Eerste imam in rang, tweede imam in rang en derde imam in rang1 500