Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-80

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6209 van de heer Willems d.d. 30 oktober 2006 (N.) :
Gehandicapten. — Parkeerkaart. — Vervanging.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6208 aan de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1. De vervanging van de blauwe parkeerkaart door het Europese model van de parkeerkaart heeft geen aanleiding gegeven tot aanzienlijke meerkosten. De toekenning van de kaart louter op basis van een officieel attest (attest van een officiŽle instantie) is hier wellicht de belangrijkste verklaring voor. Bijkomende budgettaire middelen waren dus niet nodig.

2. De maatregel is van kracht sinds oktober 2005. De parkeerkaart voor personen met een handicap wordt uitgereikt voor onbepaalde duur op voorwaarde dat de medische erkenning die recht geeft op de kaart ook voor onbepaalde duur geldt. De dienst beschikt niet over cijfers terzake.

3. De procedure voor de aanvraag van de parkeerkaart is afhankelijk van de erkenning die aan de basis lag van de uitreiking van de kaart :

a) Als de kaart werd uitgereikt op basis van een medische erkenning voor onbepaalde duur uitgaande van de directie-generaal Personen met een handicap, dan moet de persoon gewoon een aanvraag voor een parkeerkaart zonder medisch onderzoek indienen bij het gemeentebestuur, en ons het specifieke aanvraagformulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van een foto terugsturen.

b) Als de kaart werd uitgereikt op basis van een vroegere medische erkenning (sociale voorzorg, vonnis ...) of op basis van een erkenning van 50 % oorlogsinvaliditeit waarbij de persoon beschikt over een officieel attest, dan moet deze persoon gewoon een aanvraag voor een parkeerkaart zonder medisch onderzoek indienen bij het gemeentebestuur, en ons het specifiek aanvraagformulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van een foto terugsturen samen met een kopie van het oude attest.

c) Als de kaart werd toegekend op basis van een medisch getuigschrift van de behandelende arts en de betrokken persoon niet beschikt over een officiŽle medische erkenning, dan moet de persoon een aanvraag voor een parkeerkaart met medisch onderzoek indienen bij het gemeentebestuur en ons het specifieke aanvraagformulier volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van een foto terugsturen samen met het door een arts naar keuze ingevulde medische formulier ę 3+4 Ľ. De directie-generaal Personen met een handicap zal een medisch onderzoek organiseren waarna de betrokken persoon een algemeen attest ontvangt dat hem of haar recht geeft op een aantal fiscale en sociale voordelen en op de parkeerkaart, als deze persoon natuurlijk voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de parkeerkaart.