Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-80

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-6145 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 25 oktober 2006 (N.) :
Samenwerkingsakkoorden tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Beliris-project.

De geachte vice-eersteminister is bevoegd voor het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de Federale Staat ertoe verbindt een budgettaire bijdrage te leveren in een aantal infrastructuurinitiatieven om de internationale en hoofdstedelijke rol van Brussel te bevorderen.

In antwoord op een schriftelijke vraag nr. 408 van 13 maart 2006 in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, verwijst de Brusselse minister-president naar de federale overheid, en dus naar geachte vice-eersteminister, voor nadere informatie over de vordering van de dossiers van de projecten voorzien in aanhangsel nr. 9 van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Staat.

Gelet daarop kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke is de stand van zaken te geven over de vordering van de dossiers van de projecten voorzien in aanhangsel nr. 9 van het zogenaamde  Beliris  samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Staat ?

2. Kan de geachte vice-eersteminister tevens dezelfde informatie geven over de projecten vervat in de aanhangsels nr. 1 tot en met 8 ?