Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-79

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-5934 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 3 oktober 2006 (N.) :
Vuurvaste keramische vezels. — Verwerking. — Statistieken.

Blijkbaar is bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overleg bezig met de sociale partners betreffende de noodzakelijke preventiemaatregelen bij het werken met vuurvaste keramische vezels. Dit overleg gebeurt in de schoot van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk (PBW) die deze aangelegenheid uit eigen beweging in onderzoek genomen heeft.

Deze vezels zijn vergelijkbaar met asbestvezels. Maar waar van asbestvezels geweten is dat deze massaal en op vele plaatsen en voor vele toepassingen gebruikt worden is dat voor keramische vezels veel minder duidelijk.

Zo is het niet duidelijk hoeveel vuurvaste keramische vezels in BelgiŽ verwerkt worden en voor welke toepassingen en ik wou u vragen of u mij statistieken hieromtrent kan bezorgen.