3-1588/3

3-1588/3

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

28 FEBRUARI 2007


Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de dementerende patiŽnt


AMENDEMENTEN


Nr. 45 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE EN DE HEER BEKE

Na punt 3 van het beschikkend gedeelte een nieuw punt invoegen, luidend als volgt :

ę Het personeelskader in rusthuizen en andere zorgvoorzieningen aanpassen aan de specifieke zorgbehoeften van personen met dementie. Ľ

Verantwoording

Uit de hoorzitting is gebleken dat de arbeidsdruk in onze rust- en verzorgingstehuizen de specifieke zorg van personen met dementie bemoeilijkt.

Nr. 46 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE EN DE HEER BEKE

Punt 11 van het beschikkend gedeelte vervangen als volgt :

ę Een zeer ruime toepassing van ACP (Advanced Care Planning) na te streven, zodat de patiŽnt zelf vooraf een aantal keuzes kan maken over de wijze waarop hij behandeld wenst te worden, over de afbouw van medische therapieŽn, het verhogen van comfortzorgen en over de eventuele medische beslissingen bij het levenseinde. Ľ

Verantwoording

Een zeer ruime opgevolgde en uitgewerkte ACP kan ervoor zorgen dat de arts en de familieleden een duidelijke leidraad hebben over de al dan niet gewenste behandeling van de patiŽnt, ook als deze niet meer in staat zou zijn om zijn wil te uiten.

Mia DE SCHAMPHELAERE
Wouter BEKE.