Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-74

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-5252 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 24 mei 2006 (N.) :
Psychiatrische behandelingen. — Gedwongen opname.

In onze samenleving komen veel depressies voor. Depressie en de daarmee samenhangende ziektes zijn de welvaartsziekten bij uitstek van onze tijd. Steeds meer mensen worden psychiatrisch behandeld, steeds meer mensen gedwongen opgenomen met toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel personen werden er sinds de inwerkingtreding van de wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke opgenomen ?

2. Welke is de gemiddelde duur van een gedwongen opname, van de observatie en van het verder verblijf ?

3. Bij hoeveel personen ging de vraag uit van de naasten van de geesteszieken en bij hoeveel van medici ?

Antwoord : Mijn diensten beschikken niet over de benodigde gegevens om de gestelde vragen te beantwoorden.