Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-71

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-5030 van de heer Willems d.d. 8 mei 2006 (N.) :
Computercriminaliteit. — Phishing. — Nieuwe methoden.

Een van de grootste bedreigingen voor bedrijven en particulieren is phishing of online fraude, waardoor internetcriminelen via valse mails trachten paswoorden, persoonlijke gegevens, rekeningnummers en bankdetails van hun slachtoffers te weten te komen.

De phishers blijken nu een nieuwe methode gevonden te hebben om slachtoffers informatie afhandig te maken. Zij sturen een mail met daarin een link naar een nepwebsite. De slachtoffers menen dat de nepwebsite een helpdesk van hun bankinstelling is. Zij worden verzocht met die zogenaamde helpdesk van hun bank contact op te nemen en in het kader van een dergelijk telefoongesprek wordt hen dan vertrouwelijke informatie ontfutseld.

Het softwarebedrijf Cloudmark heeft in een tijdspanne van een paar weken al meer dan duizend malafide mails onderschept.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

Is de geachte minister op de hoogte van deze nieuwe oplichtingstechniek ?

Voorziet de geachte minister maatregelen om een dergelijk fenomeen te bestrijden ?

Welke maatregelen staan er op korte termijn nog op het programma om phishing in het algemeen beter aan te pakken ?

Voorziet de geachte minister specifiek overleg met de financiėle sector hieromtrent ?

Antwoord : De algemene directie Controle en bemiddeling is niet bevoegd voor het opsporen en vaststellen van inbreuken die bestaan uit (pogingen tot) oplichting via het verschijnsel phishing.

Acties hiertegen kunnen enkel op initiatief van de gerechtelijke instanties worden ondernomen. Evenwel zijn deze praktijken bij mijn diensten bekend als « Phone Phishing ». Het betreft een variant van het fenomeen phishing, waarbij er telefonisch gegevens van de gebruiker achterhaald worden. Tot op heden zijn er bij de algemene directie Controle en bemiddeling nog geen klachten ontvangen met betrekking tot deze praktijken.