Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-5217 van de heer Willems d.d. 22 mei 2006 (N.) :
Spoorverkeer. — Noord-Zuidverbinding te Antwerpen.

De Noord-Zuidverbinding is een nieuwe verbinding tussen de stations van Berchem en Antwerpen-Luchtbal, die de spoorcapaciteit tussen Antwerpen en Nederland moet verdubbelen. Oorspronkelijk zou de verbinding klaar zijn tegen december dit jaar. Maar door de complexiteit van de werken zal die datum niet gehaald worden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Heeft de geachte staatssecretaris kennis van deze feiten ?

2. Wanneer zullen de werken klaar zijn ?

3. Welke zijn de financiŽle gevolgen van deze vertragingen ?

4. Heeft dit (financiŽle) gevolgen met betrekking tot de overeenkomst met Nederland ?

5. Zal de geachte staatssecretaris extra initiatieven nemen om de vertragingen alsnog te beperken ?