3-1773/2

3-1773/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

14 NOVEMBER 2006


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER VANDENHOVE

Art. 2

Aan het voorgestelde artikel 1 een nieuw lid toevoegen, luidend als volgt :

 Niemand mag seksuele handelingen, van welke aard ook, met dieren plegen. 

Verantwoording

Gelet op de recente uitspraak van het hof van beroep van Antwerpen, achten wij het noodzakelijk expliciet in de wet in te schrijven dat seks met dieren, onder welke vorm ook, niet kan en bijgevolg strafbaar is.

Ludwig VANDENHOVE.