Ludwig Vandenhove - Vooruit
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
tel.: 02 552 49 17
e-mail: [email protected]
  website: www.ludwigvandenhove.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Sint-Truiden op 10 december 1959

Licentiaat in de handels- en bestuurswetenschappen (Limburgs Universitair Centrum)

Gewezen bediende
Gewezen docent (Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Brussel)
Gewezen directeur van het Studiecentrum Willy Claes

1982-1989 : secretaris van de Commissie Vorming SP-Limburg
1982-1989 : adjunct-federaal SP-secretaris Hasselt - Sint-Truiden
1982-1989 : gewestelijk secretaris van de Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid (CSC) -Vormingswerk Hasselt - Sint-Truiden
1982-1989 : oprichter en secretaris van het Studiecentrum Willy Claes
Sinds 1989 : gemeenteraadslid (Sint-Truiden)
1989-1994 : adjunct-coördinator van de Permanente Werkgroep Limburg (PWL)
1989-1994 : afgevaardigd beheerder van de Sociale Investeringsmaatschappij voor Limburg (SIM)
1990-2003 : voorzitter van de raad van advies van De Lijn Limburg
1995-2012 : burgemeester (Sint-Truiden)
1995 : adviseur (Vlaams minister bevoegd voor Arbeid en Tewerkstelling)
1995-1999 : adviseur (Vlaams minister bevoegd voor Vervoer, Verkeer en Ruimtelijke Ordening)
1999-2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

2003-2004 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
Sinds 2003 : lid van de Adviesraad voor burgemeesters
2012-2019 : provincieraadslid (Limburg)
Sinds 26 mei 2019 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 11 oktober 2022 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement

Heeft in de Senaat 5 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Eerste ondervoorzitter  
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-2/5/2007 Voorzitter commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-10/9/2004 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-15/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
1/8/2003-2/5/2007 Lid Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
5/2/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
22/4/2004-2/5/2007 Ondervoorzitter Werkgroep "Ruimtevaart" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
15/7/2004-10/9/2004 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
10/9/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
10/9/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
4/2/2010-7/5/2010 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
11/10/2022- Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
11/10/2022- Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
11/10/2022- Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
24/10/2022- Eerste ondervoorzitter Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen