3-418/3

3-418/3

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

7 JUNI 2006


Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER CORNIL EN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE


Zie stuk nr. 3-1440/9.