Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-60

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4007 van de heer Vandenhove d.d. 29 december 2005 (N.) :
Federale en lokale politie. — Informaticasysteem. — Aanpassing aan de nieuwe verkeerswet en de nieuwe indeling van verkeersovertredingen.

Op 31 maart 2006 treedt de nieuwe verkeerswet in werking. De verkeersovertredingen worden anders ingedeeld en de boetezegels worden afgeschaft. De uitvoeringsbesluiten over de nieuwe betalingswijze zijn nog niet gepubliceerd.

De politiediensten die de nieuwe indeling van overtredingen met het daaraan gekoppelde overschrijvingsformulier moeten toepassen, hebben nog steeds geen aangepaste informaticatoepassingen.

Zal het informaticasysteem van de federale politie en vooral van de lokale politie vr 31 maart 2006 aangepast zijn aan de ontwikkeling van de nieuwe verkeerswetgeving en de verwerking van het overschrijvingsformulier ?