Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-59

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Energie

Vraag nr. 3-3965 van de heer Willems van 20 december 2005 (N.) :
Elektriciteitsvoorziening. — Netbeheerder Elia. — Noodplannen.

Recentelijk hadden heel wat huisgezinnen in Oost-Vlaanderen te kampen met een lange onderbreking van de elektriciteitsvoorziening. Dit kwam door de plotse wintertoestand.

Volgens Elia zijn verschillende kabels geknapt door de zware sneeuwval, de hoge luchtvochtigheid en de zachte temperatuur die maakte dat de sneeuw sterk plakte aan de stroomkabels.

De harde wind deed dan de rest.

Netbeheerder Elia legt de technische normen op en moet die ook controleren. Elia wordt gecontroleerd door de Commissie voor de regulering van elektriciteit en gas.

Welke zijn de noodplannen van Elia bij grote stroomonderbrekingen ? Wat houden deze plannen in ? Hoe worden de bestuurlijke overheden bij deze plannen betrokken ?

Kent de Commissie voor regulering van elektriciteit en gas deze noodplannen ?

Waarom hebben de noodplannen, voor zover ze bestaan, gefaald bij de plotse wintertoestand die zich recentelijk heeft voorgedaan ?

Hoeveel maal werden deze noodplannen al uitgetest ?

Is er geen nood aan een federaal noodplan en zal de geachte minister hiervoor geen actie ondernemen ?