Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-57

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-3840 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 25 november 2005 (N.) :
Hoge energiefacturen. — Tegemoetkoming voor scholen.

Alle scholen in dit land hebben op dit moment ťťnzelfde vraag geformuleerd versus het beleid toe. Op zich is dit een merkwaardige gebeurtenis in onze politiek : ťťnzelfde onderwijsstandpunt over netten en gemeenschappen heen.

De werkingstoelagen zijn ontoereikend voor de oplopende energiefacturen. De prijsstijgingen door de dure olieprijzen raken niet alleen de gezinnen maar ook scholen waar kinderen en jongeren een heel aantal uren doorbrengen en in de winter moeten verwarmd worden. 29 miljoen euro zou de berekende meerkost zijn voor verwarming van onze schoolgebouwen in vergelijking met vorig jaar.

Voor de gezinnen werkte de regering een tegemoetkoming uit voor de hoge energiefacturen.

Zal de geachte minister/staatssecretaris die onder meer bevoegd is voor accijnzen en BTW ook voor de scholen een tegemoetkoming uitwerken ?