Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-56

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-3698 van de heer Vandenhove d.d. 9 november 2005 (N.) :
Jobstudenten. — Arbeidsdagen buiten de schoolvakanties. — Omzetting in een totaalpakket van uren.

Op initiatief van de federale regering krijgen jobstudenten de mogelijkheid om, naast de 23 dagen tijdens de schoolvakanties, ook 23 dagen te werken in de loop van het schooljaar.

Studenten maken heel graag gebruik van deze nieuwe maatregel en krijgen op die manier via avond — en weekendwerk de mogelijkheid om hun budget aan te vullen.

De aangeboden jobs zijn echter vaak beperkt in tijd. Zo zijn er studenten die elk weekend 3 of 4 uur aan de slag gaan in horecazaken, bij VZW's of bij lokale besturen.

Studenten die per weekend of per avond slechts enkele uren actief zijn, verliezen echter telkens, bij elke activiteit, een volledige dag van hun totaal conto van 23 dagen. Op die manier zijn de 23 wettelijke dagen van deze studenten snel opgebruikt.

Kan de geachte minister de mogelijkheid onderzoeken, om de 23 dagen om te zetten in een totaalpakket van uren die een student wettelijk mag presteren. Er worden dan geen volledige dagen meer in mindering gebracht, maar de werkelijk gepresteerde uren worden na iedere activiteit afgetrokken van het urenpakket van elke student.