3-1634/1

3-1634/1

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

23 MAART 2006


Voorstel van resolutie tot aanvulling van de wegverkeersreglementering met bepalingen betreffende het veiligheidsvestje

(Ingediend door de heren Flor Koninckx en Ludwig Vandenhove)


TOELICHTING


We stellen vast dat in het jaar 2002, 3 875 voetgangers betrokken waren bij een verkeersongeval. De voetganger is per definitie de zwakste weggebruiker. Ongevallen met die zwakke weggebruiker veroorzaken dan ook veel zwaargewonden en doden. Afhankelijk van het type weg wordt tot 50 % van dergelijke ongevallen mede veroorzaakt door de slechte zichtbaarheid van de voetganger. We stellen ook vast dat sinds een aantal jaren veel aandacht besteed wordt aan de zichtbaarheid van de fietser. Er zijn Europese richtlijnen in de maak voor fietsverlichting. Scholen, steden en gemeenten delen fluorescerende armbanden en vestjes uit om de zichtbaarheid te verhogen. We stellen eveneens vast dat men in de ons omringende landen veel aandacht besteedt aan veiligheidsvestjes in het verkeer. Er is een Europese richtlijn omtrent zichtbaarheidskledij voor professionele gebruikers. Spanje heeft voor alle autobestuurders de verplichting ingevoerd een retroreflecterend vestje in de wagen te hebben. Italië heeft in het technisch reglement een soortgelijke maatregel opgenomen voor chauffeurs in noodgevallen. In Oostenrijk zijn bestuurders van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton verplicht een veiligheidsvestje bij te hebben. De Franse administratie is eveneens een hevig pleitbezorger voor het bezit en gebruik van veiligheidsvestjes langs Franse wegen.

Uit een enquête bij een duizendtal Belgische automobilisten tijdens de periode 2001-2002 omtrent het veiligheidsgevoel op pechstroken, blijkt dat een derde van de bestuurders al ooit halt heeft gehouden op de pechstrook. De gemiddelde verblijfsduur op de pechstrook was 51 minuten. De oorzaken hiervan zijn divers, gaande van een lege benzinetank, een lekke band of een panne tot het bieden van hulp bij een ongeval. Van al de personen die ooit gestopt zijn op een pechstrook ervaart 87 % die plaats als gevaarlijk tot levensgevaarlijk. Van de personen die nog nooit gestopt zijn op een pechstrook, vindt zelfs 92 % het voorbijrazende verkeer gevaarlijk. Zowel overdag als 's nachts vindt men dat de zichtbaarheid van personen op de pechstrook te wensen overlaat. We weten ook dat het merendeel van de weggebruikers onderweg is tijdens de spitsuren. In die periode is het vaak schemerachtig.

Uit cijfers van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid blijkt dat er in 2000 op de autosnelwegen 30 ongevallen met voetgangers gebeurden : 17 overdag en 13 's nachts. Dat vormt een bijkomend argument om in ons voorstel van resolutie voor een retroreflecterend en fluorescerend veiligheidsvestje te opteren. Door zijn fluorescentie is dat vestje overdag goed zichtbaar. De retroreflecterende elementen zorgen ervoor dat de zichtbaarheid ook 's nachts gegarandeerd wordt. Verder blijkt uit de studie over de veiligheid op pechstroken dat 85 % van de ondervraagden van oordeel is dat een zichtbaarheidsaccessoire tot de standaarduitrusting van een voertuig moet behoren. Anderzijds heeft slechts 16 % van de ondervraagden een dergelijk toebehoren in zijn of haar wagen. Dit voorstel van resolutie legt de verplichting op om een veiligheidsvestje in het voertuig te hebben.

Wij zijn van oordeel dat iedere auto, vrachtwagen of motorfiets een veiligheidsvestje aan boord moet hebben. Dat vestje zou de bestuurder van een voertuig moeten dragen wanneer hij zich plotseling als voetganger onveilig op de rijbaan moet begeven. We denken hierbij aan een ongeval, een lekke band of het hulp bieden aan derden. Indien het voertuig niet op een reglementaire wijze geparkeerd kan worden of stil kan staan, kan de bestuurder best het veiligheidsvestje dragen. Indien het voertuig wel reglementair geparkeerd is of stilstaat, kan de bestuurder het vestje dragen indien hij hulp biedt aan derden waarvan het voertuig niet reglementair geparkeerd is of stilstaat.

We beschouwen het retroreflecterend en fluorescerend veiligheidsvestje als een noodzakelijk toebehoren van iedere auto en motorfiets. We roepen constructeurs op om dat vestje op te nemen in de verplichte uitrusting van dergelijke voertuigen. Leasing- en verzekeringsmaatschappijen kunnen eveneens het goede voorbeeld geven door een dergelijk veiligheidsvestje ter beschikking van gemotoriseerde weggebruikers te stellen. Het zorgt voor eenieders veiligheid. De veiligheidsvestjes moeten met een winkelwaarde van maximaal vijf euro vrij te koop zijn in zoveel mogelijk winkels.

Flor KONINCKX
Ludwig VANDENHOVE.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

Gelet op de belangrijkheid zichtbaar te zijn in het verkeer;

Gelet op de inspanningen die gevraagd worden van fietser en voetganger om zichtbaar te zijn;

Gelet op de bijkomende reglementering in het buitenland omtrent veiligheidsvestjes;

Gelet op het feit dat mensen zich onveilig voelen op een pechstrook;

Gelet op het aantal ongevallen met voetgangers op een autosnelweg;

Gelet op het draagvlak om een veiligheidsvest te dragen in uitzonderlijke omstandigheden;

Gelet op de Europese normering wat betreft veiligheidsvestjes;

vraagt de regering;

het technisch reglement van de auto's en de motorfietsen te wijzigen zodanig dat het veiligheidsvestje van klasse 2 met EN471-norm met twee horizontale en twee verticale strepen tot de verplichte uitrusting van het voertuig behoort.

8 maart 2006.

Flor KONINCKX
Ludwig VANDENHOVE.