3-1586/2

3-1586/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

21 MAART 2006


Wetsontwerp betreffende het bedienen van een automatische defibrillator door niet-artsen


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Opschrift

Het opschrift wijzigen als volgt :  Wetsontwerp betreffende het bedienen van een automatische defibrillator .

Verantwoording

Het opschrift van het wetsontwerp stemt niet overeen met de inhoud. Artikel 2 van het ontwerp stelt dat  eenieder  in het kader van een reanimatie een automatische defibrillator mag gebruiken. Met eenieder worden zowel personen die medisch geschoold zijn bedoeld als anderen. Het opschrift laat echter vermoeden dat de wet enkel geldt in geval van bediening van een automatische defibrillator door niet-artsen, wat niet de bedoeling is.

Nr. 2 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

Het derde lid van dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Deze bepalingen inzake de aansprakelijkheid van de producent stemmen niet overeen met de algemeen geldende bepalingen inzake de productaansprakelijkheid van de wet van 25 februari 1991. Door de aansprakelijkheid in geval van schade bij de fabrikant te leggen, geeft zij de indruk dit te willen doen in alle gevallen en voor alle schade. Dit is een veel te ruime omschrijving van de aansprakelijkheid en houdt ook helemaal geen rekening met de beperkingen die opgenomen zijn in de artikelen 5 tot 8 en 10 van de wet van 25 februari 1991. Dit kan leiden tot een zeer verregaande aansprakelijkheid van de producent van automatische defibrillatoren.

Nr. 3 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

In het vierde lid van dit artikel het woord  fabrikant  vervangen door het woord  producent .

Verantwoording

Dit is het woord dat in de relevante wetgeving wordt gehanteerd. Het woord  producent  wordt gedefinieerd in art. 3 van de wet van 25 februari 1991.

Nr. 4 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 2

In het vierde lid van dit artikel de woorden  is aansprakelijk  vervangen door de woorden  is verantwoordelijk .

Verantwoording

De vermelding dat de fabrikant  aansprakelijk  is voor de goede technische werking is verkeerd. Hij is immers aansprakelijk voor de eventuele slechte technische werking van zijn toestel, en verantwoordelijk voor de goede technische werking.

Mia DE SCHAMPHELAERE.