Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-2319 van de heer Willems d.d. 9 maart 2005 (N.) :
Minderjarigen. — Alcoholverbruik. — Gebruik van drugs. — Communicatieprocessen om het gebruik te ontmoedigen en verminderen.

Ondanks de wet die het schenken van alcohol aan jongeren onder de zestien verbiedt, hebben haast alle 15-en 16-jarigen al een keer alcohol gedronken. Dat blijkt uit een bevraging van de VAD (Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen) bij 1 500 leerlingen tijdens het schooljaar 2003-2004.

Ondanks het wettelijk verbod op het schenken van alcohol aan jongeren onder de zestien, heeft 93 % op die leeftijd al alcohol gedronken. Zelfs de helft van alle 12-jarigen heeft al een keer bier of wijn genuttigd. De jongste vier schooljaren is het alcoholgebruik onder de schoolgaande jeugd nauwelijks veranderd.

De helft van de jongeren in het secundair rookt en 15 % gebruikt cannabis. Het illegale druggebruik beperkt zich in het secundair onderwijs voornamelijk tot cannabis. Meer dan de helft van alle 12 tot 18-jarigen komen wel eens op plaatsen waar illegale drugs worden gebruikt.

Heeft de geachte minister kennis van dit onderzoek ?

Welke communciatie heeft hij het afgelopen jaar gevoerd om het gebruik van drugs en alcohol bij jongeren te ontmoedigen ?

Welk communciatieproces gaat hij voeren om het gebruik van drugs en alcohol bij de jongeren te verminderen ?

Welke acties voorziet hij op korte termijn ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

Ik beschik weliswaar niet over de studie van de VAD, maar ik kan wel, aan de hand van de cijfers die u geeft, bevestigen dat de resultaten overeenstemmen met die van de nationale gezondheidsenquête van 2001.

Alcohol is door jongeren dus de meest geconsumeerde psycho-actieve substantie.

Om te strijden tegen alcoholgebruik bij jongeren, heb ik in het kader van mijn bevoegdheden, bekomen dat een conventie werd ondertekend waarin de hele sector wordt betrokken en dat de reclame alsook distributie van alcohol naar jongeren toe reglementeert.

In dat kader zijn de adverteerders verplicht een slogan aan te brengen die aanspoort tot een gematigd gebruik.

Inzake distributie moet ik verduidelijken dat het alcoholgehalte in dranken voor jongeren dan zestien jaar verboden is, maar er mag wel in de winkel alcohol verkocht worden. Er wordt enkel een leeftijdsgrens van 18 jaar vastgelegd voor de verkoop van « harde » alocohol.

Jongeren dan 18 jaar kunnen dus vrij bepaalde alcohol kopen (wijn en bier) in de traditionele verkooppunten.

De wijziging van deze reglementering betekent een aanpassing van alle automaten met licht alcoholhoudende dranken. Welnu, in tegenstelling tot de reglementering inzake tabakautomaten, bestaat er geen beperking over de aanwezigheid van drankautomaten, wat de toepassing van de leeftijdsbeperking moeilijk maakt.

Wat acties in de communicatie betreft in het kader van de reglementering op reclame en etikettering met verband tot preventie, dat is een bevoegdheid van de gemeenschappen.