Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-53

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-3467 van de heer Vandenhove d.d. 3 oktober 2005 (N.) :
Ambulante handelaars. — Wederinvoering van een forfaitaire taks.

Vroeger waren ambulante handelaren verplicht jaarlijks een forfaitaire taks te betalen die achteraf, bij de jaarrekening, integraal kon worden afgetrokken van het aan de belastingen verschuldigde bedrag. Ambulante handelaren met een negatief saldo, die ook geen belastingen dienden te betalen, waren de forfaitaire taks kwijt.

Om binnen de ambulante handel de bonafide handelaren te ondersteunen vraagt de sector opnieuw de invoering van deze forfaitaire belasting, die achteraf volledig van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken.

Door de taks opnieuw in te voeren wordt het werkterrein voor malafide handelaren een stuk moeilijker. Er zal steeds een reŽle belastingsaangifte dienen te gebeuren, want anders is de ambulante handelaar de forfaitaire taks volledig kwijt.

Kan de geachte minister mij meedelen welke mogelijkheden er binnen het wettelijk kader zijn om deze forfaitaire taks opnieuw in te voeren ?