3-1465/1

3-1465/1

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

2 DECEMBER 2005


Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie

(Ingediend door de heer Alain Destexhe c.s.)


TOELICHTING


De hele internationale gemeenschap heeft er belang bij dat Taiwan wordt vertegenwoordigd in de internationale gezondheidsorganisaties, vooral in het licht van het grotere risico van grensoverschrijdende besmetting.

Alain DESTEXHE.
Fauzaya TALHAOUI.
Annemie VAN de CASTEELE.
Sabine de BETHUNE.
Lionel VANDENBERGHE.
Jihane ANNANE.
FranÁois ROELANTS du VIVIER.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. Gelet op de menselijke en algemeen geldende waarde van een wereldwijd aangeboden gezondheidszorg;

B. Overwegende dat, met het oog op de verbetering van de volksgezondheid, optimale informatie over gezondheidskwesties en toegang tot de beste gezondheidszorg vereist zijn;

C. Gelet op de potentiŽle voordelen van een wereldwijde deelname van alle Staten aan de internationale forums en samenwerkingsprogramma's inzake gezondheid, alsook van de directe en vrije betrokkenheid van die Staten bij soortgelijke initiatieven, in het licht van het grotere risico van grensoverschrijdende besmetting (humane immunodeficiŽntievirussen (AIDS, SARS), tuberculose, malaria);

D. Gelet op de verstrekkende gevolgen van de epidemieŽn van infectieziekten (SARS en vogelgriep) die AziŽ de jongste jaren op het stuk van de gezondheid, de economie en de politiek hebben getroffen;

E. Overwegende dat de IHR (International Health Regulations/Internationale Gezondheidsvoorschriften) beogen een maximale bescherming in te stellen tegen de wereldwijde verspreiding van ziekten, met minimale hinder voor het internationaal verkeer, alsook dat de recente herziening van die Internationale Gezondheidsvoorschriften tot doel heeft alle leemten in de internationale gezondheidszorg weg te werken;

F. Overwegende dat Taiwan reeds aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op het vlak van de gezondheidszorg (de levensverwachting is er een van de hoogste in AziŽ, de moeder- en zuigelingensterfte is vergelijkbaar met die in de Westerse landen, infectieziekten zoals cholera, waterpokken en de pest zijn er uitgeroeid);

G. Overwegende dat Taiwan het eerste land in de regio is waar geen kinderverlamming meer voorkomt en waar de kinderen worden gevaccineerd tegen hepatitis B;

H. Overwegende dat Taiwan zich de afgelopen jaren bereid heeft getoond financiŽle en technische bijstand te verlenen aan de internationale steuncampagnes en gezondheidsacties onder de auspiciŽn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO);

I. Overwegende dat de ervaring die Taiwan in eigen land heeft opgebouwd bij de succesvolle omgang met belangrijke gezondheidskwesties, niet alleen de andere landen van de regio, maar ook de gehele internationale gemeenschap ten goede kan komen, en dat Taiwan derhalve moet worden uitgenodigd om op een passende en zinvolle wijze deel te nemen aan de volgende Wereldgezondheidsvergadering die in 2006 in GenŤve zal plaatsvinden;

J. Overwegende dat de gehele internationale gemeenschap belang heeft bij een betere vertegenwoordiging van Taiwan in de internationale organisaties;

Vraagt de regering :

1. het verzoek te steunen om Taiwan tijdens de komende algemene vergadering van de Wereldgezondheidsvergadering de waarnemersstatus te verlenen;

2. deze resolutie te bezorgen aan de Europese Raad van ministers, de Europese Commissie, de lidstaten, de regering van de Volksrepubliek China, de regering van Taiwan en de WHO.

3 oktober 2005.

Alain DESTEXHE.
Fauzaya TALHAOUI.
Annemie VAN de CASTEELE.
Sabine de BETHUNE.
Lionel VANDENBERGHE.
Jihane ANNANE.
FranÁois ROELANTS du VIVIER.