Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-49

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-3099 van de heer Vandenhove d.d. 3 augustus 2005 (N.) :
Gehandicapte personen. — Parkeerkaarten. — Vermelding van naam en adres. — Andere identificatiemogelijkheden.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-3098 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat sinds de invoering van het Europees model van de parkeerkaart op 1 januari 2000 het adres van de persoon met een handicap niet meer vermeld wordt op de kaart, maar wel het rijksregisternummer.

Op de oudere kaarten staat nog het adres vermeld, maar deze kaarten worden geleidelijk vervangen, daar hun geldigheidsduur beperkt is tot maximum 10 jaar.

Bij gebruik van de kaart is het voldoende dat de keerzijde met het symbool (personen met een handicap in rolstoel) en de begeleidende tekst duidelijk zichtbaar zijn voor controle.

De voorzijde van de kaart met het adres moet niet zichtbaar worden aangebracht.