Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-49

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-3098 van de heer Vandenhove d.d. 3 augustus 2005 (N.) :
Gehandicapte personen. — Parkeerkaarten. — Vermelding van naam en adres. — Andere identificatiemogelijkheden.

Op de parkeerkaarten voor personen met een handicap staan momenteel de naam en het adres van de gebruiker vermeld.

Inbrekers proberen op allerhande manieren te achterhalen wanneer mensen niet thuis zijn bijvoorbeeld door de huwelijksaankondigingen of de overlijdensberichten in kranten te overlopen.

Nu het adres op de parkeerkaart voor personen met een handicap vermeld staat, is het voor inbrekers eenvoudig om zich naar die plaats te begeven en er in te breken. Bovendien lopen de dieven minder kans om betrapt te worden tijdens de inbraak omdat hun slachtoffers juist minder mobiel zijn.

Zou het niet veiliger zijn om in plaats van het adres het rijksregisternummer of een andere identificatiemogelijkheid van de houder te vermelden ?

Wat vindt de geachte minister van dit idee ?