3-1282/2

3-1282/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

16 NOVEMBER 2005


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsverkiezingen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE EN DE HEER BEKE

Art. 2

In § 1, derde lid, 1º, van het voorgestelde artikel 211, het woord « of » vervangen door de woorden « en/of ».

Verantwoording

Het is wel degelijk de bedoeling van de indieners om de mogelijkheid om zich te richten en tot de huisartsen en tot de specialisten te behouden. De toelichting is daarover duidelijk. De wettekst zelf kan duidelijker.

Mia De SCHAMPHELAERE
Wouter BEKE.