Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-48

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-2374 van de heer Willems d.d. 24 maart 2005 (N.) :
De Post. — Hergroepering van de postkantoren. — Verlies van arbeidsplaatsen. — Garanties voor de dienstverlening.

Na 2005 wil De Post een aantal postkantoren sluiten, door kantoren uit een zelfde buurt te hergroeperen. Het aantal verkoopspunten zal niet verminderen, want tegelijk wil De Post het aantal postpunten — verkoopspunten in warenhuizen en stations — uitbreiden tot 130. Dat staat in een nota die de directie aan de vakbonden overgezonden heeft. In 2005 zullen geen postkantoren sluiten. Maar nadien « zullen geleidelijk postkantoren gehergroepeerd worden met inachtneming van een redelijke overgangsperiode voor personeel en klanten ». De Post telt vandaag 1 309 kantoren, waaronder 642 eenmanskantoren. Meer dan drie van de vier kantoren zijn verlieslatend.

De Post meldt in de nota dat 97 % van de Belgen binnen een straal van vijf kilometer rond zijn woonplaats een postkantoor heeft, maar 47 % van de bevolking stapt er minder dan één keer per maand, of zelfs nooit, binnen.

1. Heeft de geachte minister kennis van deze nota en steunt hij deze nota ?

2. Welke postkantoren zijn vandaag verlieslatend en is dit regio-gebonden ? Heeft dit ook te maken met de uitstraling van het kantoor ?

3. Gaat De Post een restyling van de postkantoren op een versnelde manier invoeren ? Zo ja, welke kantoren komen aan bod ?

4. Hoeveel arbeidsplaatsen zijn er op termijn bedreigd ?

5. Hoe gaat de dienstverlening naar de bevolking gegarandeerd blijven ? Welk plan werd hiervoor uitgewerkt ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Het enige wat op dit ogenblik vaststaat is dat De Post haar huidige netwerk van ca. 1 300 postkantoren zal omvormen tot een netwerk van 1 300 postwinkels. De Post experimenteert vandaag met dit nieuwe concept. Zo zijn er al op 15 locaties testen met postwinkels. Het aantal locaties waar getest wordt zal tegen eind 2005 worden opgetrokken tot ongeveer 50, en in de loop van 2006 tot ca. 130. Alle andere cijfers en/of informatie zijn voorbarig en bijgevolg onjuist want niet beslist. Hoe dan ook moet het postwinkel-project de dienstverlening aan de bevolking verbeteren. De dienstverlening garanderen op het huidige niveau is niet voldoende.