Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-42

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-2570 van de heer Willems d.d. 29 april 2005 (N.) :
Gezonde voeding. — Overgewicht. — Sensibiliseringscampagne.

De Europese Consumentenbond Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) heeft een pan-Europese sensibiliseringscampagne gelanceerd over gezonde voeding. De lancering valt samen met de Europese dag van de consument en de start van het Europese platform « Voeding, Fysieke Activiteit en Gezondheid ».

In sommige landen van de Europese Unie is meer dan de helft van de volwassen bevolking zwaarlijvig. Ook één kind op vijf lijdt aan overgewicht. Volgens het BEUC is de tijd dan ook gekomen voor drastische maatregelen.

« Een betere voedingsgewoonte kan ongeveer 30 à 40 % van de kankergevallen voorkomen », zo luidt het in een communiqué van het BEUC van 15 maart 2005. In het kader van de campagne, vraagt het BEUC dat de Europese overheden rekening houden met voeding, dat de consumenten goed geïnformeerd worden over de voordelen van gezonde voeding, dat de informatie op de voedingsproducten verplicht én duidelijker wordt aangebracht en dat bepaalde producten in geen geval als gezond worden gepromoot.

Het BEUC wenst ook dat de fabrikanten, de detailhandelaars en de restauranthouders de hoeveelheid vet, suiker en zout in hun producten verminderen en pleit voor een beperking van reclamecampagnes die kinderen viseren als de producten veel vet en suiker bevatten. « Ten slotte moeten alle consumenten toegang krijgen tot gezonde en betaalbare producten », zo staat nog in het communiqué.

Hoe groot is het probleem van overgewicht in België ?

Hoe kunnen fabrikanten, detailhandelaars en restauranthouders aangezet worden om de hoeveelheid vet, suiker en zout in hun producten verminderen ?

Heeft de geachte minister een eigen (sensibiliserings)campagne omtrent gezonde voeding ?