Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-40

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2188 van de heer Willems d.d. 9 februari 2005 (N.) :
Gebruik van het pistool Five-SeveN. — Gebruik door de federale politie. — Maatregelen tegen gebruik door het criminele milieu.

Copkiller of  politiemoordenaar  is de bijnaam van de Five-SeveN, het superwapen dat kogelvrije vesten zinloos maakt. De Five-SeveN is de pistoolversie van de P90, het automatische machinegeweer dat FN Herstal bouwde voor onder meer het speciaal interventie eskadron van de federale politie. De Five-SeveN is een militair wapen. Voor de Verenigde Staten ontwikkelt FN een civiele versie met aangepaste munitie. In de VS vindt het pistool echter massaal zijn weg naar de onderwereld.

In ons land wordt de Five-SeveN blijkbaar gebruikt door onder meer de politie in Luik en door bepaalde eenheden van de federale politie.

Wanneer werden deze wapens door de federale politie aangekocht ? Hoeveel wapens werden er aangekocht ?

Door welke eenheden wordt dit wapen gebruikt ?

Heeft het wapen een screening ondergaan inzake het mogelijke gevaar ?

Hoe groot is de kans dat het wapen, dat normalerwijze in ons land enkel wordt gebruikt door de federale politie, in handen raakt van het criminele milieu ? Welke maatregelen worden hiertoe in het vooruitzicht gesteld ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Noch de speciale eenheden, noch de reguliere eenheden van de federale politie beschikken over het wapen Five-SeveN. De federale politie heeft daarenboven actueel niet de intentie deze wapens aan te kopen.

Wat de lokale politie van Luik betreft, heb ik geen vergunning voor deze wapens afgegeven en is het mij niet bekend of de politiezone Luik in de toekomst deze wenst aan te schaffen.

Ik verwijs het geachte lid aangaande maatregelen tegen misbruiken van deze wapens, naar mijn collega van Justitie, die een wetsontwerp tot wijziging van de wapenwet finaliseert.