Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-38

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-2326 van de heer Willems d.d. 9 maart 2005 (N.) :
Verkeersveiligheid. — Niet-dragen van de veiligheidsgordel.

Veel passagiers dragen geen veiligheidsgordel in de auto. Vooral bij trage en korte ritten wordt de veiligheidsgordel door passagiers niet gedragen. Anderzijds dragen chauffeurs wel meer de gordel.

Zijn er gegevens bekend omtrent de slachtoffers waartoe het niet-dragen van de veiligheidsgordels heeft geleid ? Hoeveel doden, hoeveel zwaar gewonden ?

Hoe gaat de geachte minister de chauffeurs meer motiveren om de gordel te dragen ?

Welke speciale preventieve acties voorziet hij en hoe gaat hij deze evalueren ?

Worden met de parketten afspraken gemaakt over controle-acties ?