Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-38

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-2324 van de heer Willems d.d. 9 maart 2005 (N.) :
Hybride wagens. — Aanpassing van de wetgeving en van de infrastructuur. — Onderzoek en ontwikkeling.

De komende vijf jaar wordt verwacht dat de hybride voertuigen de sterkste groeiers zullen zijn op de automarkt. Benzinemotoren en diesels in combinatie met een elektromotor kunnen de uitstoot van vervuilende uitlaatgassen verminderen.

Op het recente autosalon van Detroit stelde nagenoeg elke constructeur een hybride auto tentoon. Bij verschillende merken zijn het niet langer studiemodellen maar productierijpe personenwagens. Een automerk kondigde ook aan zijn aanbod van hybride auto's de komende drie jaar met vijf modellen te zullen uitbreiden.

De ontwikkeling en bouw van hybride auto's is echter bijzonder duur.

1. Kunnen deze hybride wagens reeds op het Belgische wegennet of is er een aanpassing van de wetgeving nodig ?

2. Zijn er bij een aanzienlijke toename van dergelijke voertuigen aanpassingen nodig op de wegen inzake infrastructuur (aanpassen tankstations, extra service voor de elektromotoren) ?

3. Gaat de federale regering het onderzoek steunen voor de verdere ontwikkeling van de hybride voertuigen in het kader van het wetenschapsbeleid ?

4. Gaat de federale regering stimulansen (aanmoedigingspremies tot aankoop) geven aan de gebruikers van hybride wagens zodat meer dergelijke wagens op onze wegen komen en zorgen voor minder uitstoot ?