Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-38

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2316 van de heer Willems d.d. 9 maart 2005 (N.) :
Hulpcentra 100. — Verkeerd uitsturen van ambulances.

Regelmatig doen zich incidenten voor met ambulances die verkeerd uitgestuurd worden vanuit het hulpcentrum 100. In de pers werd de voorbije weken hierover herhaaldelijk bericht.

Menselijk falen wordt niet uitgesloten maar de 100-centrale werkt blijkbaar met twee computersystemen die niet met elkaar verbonden zijn.

Worden de foutieve uitsturingen van ambulances systematisch onderzocht ?

Wat zijn de eerste conclusies van de geachte minister omtrent deze voorvallen ?

Welk actieprogramma voorziet hij op korte termijn om dergelijke gevallen te vermijden en om eventueel slachtoffers te voorkomen ?

Wanneer worden de diensten geoptimaliseerd om dergelijke fouten te vermijden ?