Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-38

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-2313 van de heer Willems d.d. 9 maart 2005 (N.) :
NMBS. — Haven van Antwerpen. — Liefkenshoekspoortunnel. — Financiering en ruimtelijke ordening.

De Liefkenshoekspoortunnel moet bijdragen tot de betere ontsluiting van de haven van Antwerpen. Het nieuwe Deurganckdok zorgt binnen enkele jaren immers voor 7 tot 8 miljoen nieuwe containers, die ook hun weg naar het hinterland moeten vinden.

Vlaanderen dringt bij de NMBS aan op een snelle realisatie van die tunnel en wil daarvoor zelfs een deel prefinancieren. Die prefinanciering moet volgens de Vlaamse regering neutraal blijven voor de geconsolideerde federale en Vlaamse begroting. Één van de pistes voor financiering is een tolheffing.

Worden er inderdaad diverse sporen voor financiering gezocht door de NMBS en federale overheid ? Zo ja welke ? Hoever staat het onderzoek inzake alternatieve financieringsmogelijkheden ? Wordt de privé hierbij betrokken ?

Hoe staat de geachte minister ten opzichte van tolheffing in deze tunnel voor goederentreinen ?

Dient voor de aanleg van de tunnel het gewestplan gewijzigd te worden door middel van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ?

Hoever staat het technisch ontwerp van deze tunnel ? Wanneer wordt het milieu-effectenrapport ingediend ? Wanneer wordt de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend ?

Wanneer zal de tunnel operationeel zijn ?