Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-37

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-2308 van de heer Willems d.d. 9 maart 2005 (N.) :
Inkomstenbelastingen. — Aanslagbiljetten. — Fout in berekeningscomputer.

Ruim duizend Belgen hebben de afgelopen weken een foute belastingafrekening in de bus gekregen. De berekeningscomputer hield geen rekening met de bijkomende intrestaftrek waarop heel wat belastingplichtigen met een hypothecaire lening recht hebben. Het gaat om de interest op de hypothecaire lening die, onder bepaalde voorwaarden, niet alleen van de onroerende inkomsten in mindering gebracht kan worden, maar ook van de andere inkomsten. Het wegvallen van die aftrek kan sommige belastingplichtigen 1 000 euro of meer kosten.

1. Hoe is de fout kunnen gebeuren ?

2. Over hoeveel belastingplichtigen gaat het effectief ?

3. Wat en wanneer gaat de federale overheid iets doen om deze fout te herstellen ?

4. Moeten de belastingplichtigen nu iets ondernemen ?

Antwoord : Een fout in informaticaprogramma's is nooit helemaal uit te sluiten. Dergelijke fouten komen regelmatig voor in alle domeinen gaande van de industrie tot in de berekening van de belasting.

Het ging hier om 1 120 belastingplichtigen.

De verbeteringen werden automatische doorgevoerd en de aanslagbiljetten zijn op 21 februari 2005 verstuurd.