Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-36

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen (Maatschappelijke Integratie)

Vraag nr. 3-2204 van de heer Willems d.d. 9 februari 2005 (N.) :
Armoede. — Aantal armen in BelgiŽ. — Spreiding. — Maatregelen.

Een in BelgiŽ veel gebruikte definitie omschrijft armoede als een netwerk van sociale uitsluitingen dat meerdere gebieden van het individueel en collectief bestaan omvat (een volwaardig inkomen, onderwijs, werkgelegenheid, een evenwichtige voeding, een goede gezondheid en toegang tot mobiliteit, enz.).

Arme personen kunnen hierdoor niet deelnemen aan de algemeen verspreide leefpatronen binnen de samenleving.

Bovendien zijn ze niet in staat om deze kloof op eigen kracht te overbruggen.

Heeft de geachte minister een idee om hoeveel mensen het gaat ?

Hoe zit het met het spreidingspatroon van deze personen in BelgiŽ ?

Zijn er inzichten over het aantal ę mensen zonder papieren Ľ dat tot deze categorie behoort ?

Op welke manier wordt er een beleid gevoerd om het aantal te verminderen ?

Zijn er op het terrein effecten waar te nemen van het gevoerde beleid ?