Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-34

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1982 van de heer Vandenhove d.d. 7 januari 2005 (N.) :
Politiediensten. — Werking. — EfficiŽntie. — Objectieve meting.

Bij de bevolking leeft het beeld dat de politiediensten niet altijd efficiŽnt optreden.

Er zijn weliswaar een aantal parameters om deze efficiŽntie te beoordelen, zoals de ophelderingsgraad van de misdrijven. Toch bestaat er momenteel geen objectieve maatstaf om de efficiŽntie te meten.

In het volle besef dat een dergelijk meetinstrument duidelijk samenhangt met de visie op de werking van de politiediensten moeten werken, is mijn vraag aan de geachte minister of het niet nuttig is of zou zijn om wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar objectieve meetinstrumenten voor een doelgerichte inzet van de politiediensten.

Wat vindt hij van dit idee ?

Zal hij ter zake de nodige initiatieven nemen ?