Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-32

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-1824 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 9 december 2004 (N.) :
Zelfdoding. — Depressie. — Gebruik van antidepressiva. — Cijfermateriaal.

Steeds meer wordt de problematiek van zelfdoding en depressie uit de taboesfeer gehaald, wat een goede zaak is maar ook schrijnende toestanden blootlegt.

Zo meldt de pers regelmatig de stijging van het aantal personen met psychische moeilijkheden.

Enkele voorbeelden :

Wereldwijd maakt een miljoen mensen zelf een eind aan hun leven.

In BelgiŽ zouden 7 landgenoten per dag zich van het leven beroven.

In Vlaanderen sterven elk jaar 1 080 mensen, dat zijn 18 op 100 000 Vlamingen of 3 per dag door zelfmoord.

Het aantal zelfdodingen neemt steeds maar toe. Voor de mannen tussen 30 en 49 jaar is zelfdoding zelfs de belangrijkste doodsoorzaak

In de periode 1990-1992 stierven 54 jongeren, in de periode 2000-2002 reeds 105 door zelfdoding. 95 % van deze jongeren had problemen als depressie.

Volgens de administratie Gezondheidszorg van de Vlaamse Gemeenschap steeg zelfmoord in tien jaar tijd van 2 736 gevallen naar 3 413 gevallen.

Meer dan 50 % van de personen die een arbeidsongeschiktheid ontvangen, zouden werkonbekwaam zijn wegens psychische redenen waaronder depressie.

Zo kregen 50 047 werknemers in 1998 een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Vier jaar later, in 2002, zijn het er reeds 60 603, dus een stijging met 21 %.

Volgens de Belgische Vereniging van de geneesmiddelenindustrie ligt de omzet van de geneesmiddelen inzake behandeling van depressies vandaag 10 keer hoger dan in 1990, namelijk van 19 miljoen doosjes naar 25 miljoen doosjes.

Via allerlei instanties wordt heel wat cijfermateriaal de wereld ingestuurd. Soms zijn de gegevens vergelijkbaar, meestal niet.

In Vlaanderen coŲrdineert de administratie Gezondheidszorg van de Vlaamse Gemeenschap de informatie ter zake vrij goed.

De universitaire onderzoekscentra hebben echter wel een probleem met de desbetreffende gegevens op federaal vlak.

Vandaar de volgende vraag :

Kan de geachte minister in correcte cijfers per leeftijdscategorie en gewestelijke spreiding, de evolutie inzake zelfdoding, depressie en het gebruik van antidepressiva van de afgelopen 15 jaar bezorgen ?