Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-1729 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 18 november 2004 (N.) :
Verkiezingen. — Overtreding van de opkomstplicht. — Vervolging.

De overtreding van de opkomstplicht wordt strafrechtelijk gesanctioneerd en deze materie behoort dientengevolge tot de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Daarom wens ik u het volgende te vragen :

1. Heeft u, per provincie, leeftijd en geslacht een getrouw beeld van :

a) het aantal opkomstplichtige personen die respectievelijk voor de laatste federale en deelstaatverkiezingen zonder geldige kennisgeving hun plicht niet hebben voldaan;

b) het aantal opkomstplichtige personen die niet gestemd hebben omdat zij met vakantie waren;

c) het aantal opkomstplichtige personen die niet gestemd hebben omdat zij zich ziek hebben gemeld ?

2. Tegen hoeveel personen die ongeldig afwezig bleven, werd vervolging ingesteld ?

3. Zijn er reeds straffen uitgesproken ? Zo ja, in hoeveel gevallen ?