Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-27

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1220 van de heer Vandenhove d.d. 28 juli 2004 (N.):
Politie. — Opleidingsmissie in JordaniŽ.

Op 12 mei 2004 deed de dienst internationale missies van de federale politie een oproep tot kandidaatstelling voor een opleidingsmissie in JordaniŽ.

Op deze oproep reageerden 19 kandidaten, van wie er vier geselecteerd werden. Momenteel volgen de vier geselecteerden een interne opleiding om hun op deze missie voor te bereiden. Twee van hen zullen effectief medio juli 2004 vertrekken naar JordaniŽ, de andere twee zijn reserve.

Beoogt u een uitbreiding van deze opleidingsmissie ?

Moeten de reservekandidaten zich klaarhouden voor eventueel vertrek ? Wat houdt dit concreet in voor de persoonlijke en/of beroepssituatie van hen ?

1. Voor het ogenblik is een uitbreiding van de Belgische deelname aan het opleidingsproject ten bate van Irakese politiemensen te Amman niet aan de orde.

2. Op de oproep reageerden inderdaad 19 kandidaten waaruit de federale politie twee effectieve en twee reservekandidaten gepreselecteerd heeft.

Die dossiers werden overgemaakt aan de personeelsdienst van het Jordan International Police Training Centre om hen de definitieve keuze te laten.

Voor de missie in JordaniŽ werd, omwille van de onbeschikbaarheid van een effectieve kandidaat, een beroep gedaan op de eerste reservekandidaat. Dit gebeurt steeds op basis van vrijwilligheid. Concreet betekent dit dat de betrokken personeelsleden, zelfs als ze de voorbereidende opleiding hebben gevolgd, nooit verplicht kunnen worden om een dergelijke missie uit te voeren.

Na de cursus keerden de niet-weerhouden kandidaten terug naar hun eenheid van oorsprong. Zij hebben geen enkele verplichting meer ten aanzien van de coŲrdinatiedienst Internationale Humanitaire Politiemissies.

Twee kandidaten vertrokken op 14 juli 2004. Van vervanging of opvolging is er vooralsnog geen sprake.