Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-27

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-1482 van de heer Vandenhove d.d. 27 september 2004 (N.):
Motorkledij. — Afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid. — Veiligheid van de motorrijders.

Onlangs vernam ik via de media en enkele betrokken personen dat u een omzendbrief heeft verstuurd aan de belastingsambtenaren op 9 juli 2004. In deze omzendbrief staat dat veiligheidskledij voor motorrijders, uitgezonderd de valhelm, niet langer als fiscaal aftrekbaar wordt beschouwd.

Motorrijders beschouwen motorkledij als een verlengstuk van de motorfiets dat er onlosmakelijk mee is verbonden. Daarom is er ook heel wat reactie gekomen op deze omzendbrief.

Mijn grootste bekommernis gaat uit naar de veiligheid van de motorrijders. Ik vrees ervoor dat velen door deze maatregel minder aandacht zullen besteden aan hun kledij en ze ook niet meer regelmatig zullen vervangen. Dit komt uiteraard hun veiligheid niet ten goede.

Ook in het kader van de steeds toenemende verkeersdrukte is het mijns inziens geen goed signaal versus toekomstige motorrijders toe om deze kledij fiscaal niet meer aftrekbaar te maken.

Overweegt u andere tegemoetkomingen ter compensatie van deze maatregel of bent u van plan deze maatregel zelf nog te herzien ?