Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-26

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1383 van de heer Vandenhove d.d. 15 september 2004 (N.) :
Aanhangwagens. — Diefstallen.

Als burgemeester van Sint-Truiden en voorzitter van de politieraad van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken stel ik vast dat er in onze politiezone steeds vaker aanhangwagens worden gestolen. Ook in andere politiezones kent men een toename van het aantal diefstallen.

Steeds vaker zijn het kleine aanhangwagens (aanhangwagens waarvan de maximaal toegelaten massa niet meer dan 750 kg bedraagt) die het doelwit worden van dieven. Deze aanhangwagens zijn immers vrijgesteld van een identificatieplaat en nummerplaat, wat ze voor dieven aantrekkelijker maakt. Bijkomend gevolg van deze vrijstelling is dat teruggevonden aanhangwagens moeilijker aan de eigenaars kunnen worden terugbezorgd.

Bent u op de hoogte van deze diefstaltrend ?

Zo ja, bent u bereid stappen te ondernemen om deze diefstallen terug te dringen, hetzij via initiatieven van het Vast Secretariaat voor preventiebeleid, hetzij via andere initiatieven ?