3-967/5

3-967/5

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

17 DECEMBER 2004


Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER NOREILDE EN MEVROUW TALHAOUI


Zie stuk nr. 3-966/6