3-442/2

3-442/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

17 DECEMBER 2004


Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR DE HEER WILLEMS


Zie stuk nr. 3-781/7