Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-21

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen (Maatschappelijke Integratie)

Vraag nr. 3-998 van de heer Vandenhove d.d. 18 juni 2004 (N.) :
Asielzoekers. Minderjarige jongeren. Studiekeuze. Leervergoeding.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-997 aan de minister van Werk en Consumentenzaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1266).