Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-21

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1006 van de heer Vandenhove d.d. 29 juni 2004 (N.) :
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bewakingscamera's. Aangiften.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1005 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1259).