Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-18

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-911 van de heer Vandenhove d.d. 23 april 2004 (N.) :
Politiehervorming Recht op huisvesting van de ex-rijkswachters Transfer van de gebouwen naar de politiezones.

Na de politiehervorming beschikten een aantal ex-rijkswachters nog over een toegekend logement dat beheerd werd door de Regie der Gebouwen. Sommige eigenaars van die woningen proberen de ex-rijkswachters te verplichten deze woningen te verlaten, terwijl de Regie der Gebouwen nog steeds huurder is.

Destijds was, naar aanleiding van de politiehervorming, aan de betrokkenen beloofd dat zij ofwel de woning zouden kunnen blijven behouden, ofwel dat hen een gelijkaardige huisvesting zou worden toegekend. Uit mijn informatie blijkt dat sommige politiezones de contracten met de eigenaars zouden overnemen. Maar ondertussen blijft hieromtrent nog steeds onduidelijkheid heersen.

Graag had ik de geachte minister het volgende gevraagd :

1. Welk gevolg hebt u gegeven aan het recht op huisvesting van de betrokkenen na de politiehervorming ?

2. Hoe ziet u de praktische regeling met betrekking tot de transfer van de gebouwen aan de zones binnen het kader van het budget ?

3. Hoeveel ex-rijkswachters zijn vandaag in hun recht op huisvesting bedreigd door de transfer van de gebouwen ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. Het recht op huisvesting van de ex-rijkswachters werd aangeroerd tijdens de syndicale onderhandelingen die de rechtspositie van het personeel voorafgegaan zijn. Het statuut wijdt aan dit recht een bijzondere bepaling.

Deze bijzondere bepaling maakt evenwel het voorwerp uit van tegengestelde interpretaties wat de omvang van haar toepassing aangaat.

Er wordt momenteel gezocht naar een consensus tussen de verschillende betrokken ministers.

In afwachting daarvan, werd een omzendbrief verspreid naar de politiezones om haar overheden te verzoeken zich van elk initiatief te onthouden zolang die consensus niet is bereikt.

2. Het antwoord op deze vraag hangt af van de consensus die op federale niveau zal bereikt worden.

3. Tussen 900 tot 1 000 personeelsleden genieten momenteel dit recht op woonst. Ze zijn niet rechtstreeks bedreigd door het mechanisme van overdracht van de gebouwen naar de lokale politie. De overdracht betreft inderdaad niet de logementen maar enkel de administratieve en logistieke gebouwen. De privatieve gedeelten blijven eigendom van de Staat en worden beheerd door de Regie der Gebouwen.

Deze personeelsleden zijn nochtans soms het voorwerp van druk vanwege de politiezone die hun logement wil kopen om bijvoorbeeld het administratief complex uit te breiden. De regering is zich wel bewust van de actualiteit van het probleem en stelt alles in het werk om zo snel als mogelijk een eenduidige oplossing te vinden.