Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-17

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-922 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 26 april 2004 (N.) :
Armoedebeleid van de regering. Participatie van de armen aan het beleid.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-919 aan de minister van Werk en Pensioenen, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1085).