Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-17

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk en Pensioenen

Vraag nr. 3-919 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 26 april 2004 (N.) :
Armoedebeleid van de regering. Participatie van de armen aan het beleid.

Zaterdag 27 maart 2004 was het Dag van de Vierde Wereld , de dag waarop speciale aandacht wordt geschonken aan de armen in onze samenleving.

In het regeerakkoord en alle beleidsnota's wordt er gepleit voor een horizontaal armoedebeleid. De effectieve participatie van de mensen die in armoede leven aan het beleid neemt hierin een belangrijke plaats in.

Welke zijn uw prioriteiten inzake deelname van de armen aan het beleid ?

Kan u de huidige stand van zaken betreffende de participatie van de armen aan het beleid binnen uw beleidsbevoegdheid geven ?

Welke initiatieven stelt u specifiek in het vooruitzicht betreffende hun arbeidsparticipatie en waardig ouder worden ?