Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-17

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-911 van de heer Vandenhove d.d. 23 april 2004 (N.) :
Politiehervorming Recht op huisvesting van de ex-rijkswachters Transfer van de gebouwen naar de politiezones.

Na de politiehervorming beschikten een aantal ex-rijkswachters nog over een toegekend logement dat beheerd werd door de Regie der Gebouwen. Sommige eigenaars van die woningen proberen de ex-rijkswachters te verplichten deze woningen te verlaten, terwijl de Regie der Gebouwen nog steeds huurder is.

Destijds was, naar aanleiding van de politiehervorming, aan de betrokkenen beloofd dat zij ofwel de woning zouden kunnen blijven behouden, ofwel dat hen een gelijkaardige huisvesting zou worden toegekend. Uit mijn informatie blijkt dat sommige politiezones de contracten met de eigenaars zouden overnemen. Maar ondertussen blijft hieromtrent nog steeds onduidelijkheid heersen.

Graag had ik de geachte minister het volgende gevraagd :

1. Welk gevolg hebt u gegeven aan het recht op huisvesting van de betrokkenen na de politiehervorming ?

2. Hoe ziet u de praktische regeling met betrekking tot de transfer van de gebouwen aan de zones binnen het kader van het budget ?

3. Hoeveel ex-rijkswachters zijn vandaag in hun recht op huisvesting bedreigd door de transfer van de gebouwen ?